tąryt

tąryt
tą̃ryt adv. NdŽ, tąrýt tą rytą: Tą̃ryt laukė žmonelės dienos Jrk65. Įmaišai miežienių miltų, tąrýt ir kepi, nerūgeni Svn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • taryt — 1 taryt prt. NdŽ, Pv, Alv žr. 1 tarytai: Taryt visa buvo išsakius Mrc. Man taryt ir Lietuva čia Mrp. Šimas taryt išejęs žentuosna Rdš. Karvę taryt laidai laidai, o iš ryto pieno nėr Rud. Taryt jau aš tau atdaviau visus pinigus Nč. Oi, taryt aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taryt — 2 taryt conj. Dg žr. 2 tarytai: Gyvenimas taryt viena diena Dsm. Taryt velnias apsėdo žmones: geria, pasimeta (skiriasi) Drsk. Kiek gyveni ilgai, pereina tas čėsas – taryt nė negyvenai Pun. Bernų yra taryt balõs Vrn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ergu — prt. SD1 žr. argu: Tugu esi, kuris turi atait, ergu kito laukiame? SPI32. Kas yra pigesn taryt: „Atleidžias tau nusidėjimai tavo“, ergu taryt: „Kelkis ir vaikščiok?“ Ev …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakiščia — sf. menk. žr. blakė 7: Taryt ir gerai vėrėm, ir blakiščia pasdarė Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draskymas — drãskymas sm. (1), drãskymos ind. 1. SD138 → draskyti 1: Ir tokio [tų vaikų] drãskymo knygų! Slm. | Tada jiems bus atlyginta už ausų draskymą I.Simon. | prk.: Parašyti ant ko nebūtus daiktus yra šlovės draskymas Blv. ║ Eik tu su savo drãskymu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drąsus — drąsùs, ì adj. (4) K 1. SD344, R, J kuris nebijo, drįsta, nebaikštus, narsus: Drąsùs vaikas – sugrįš ir vienas Kt. Jis drąsùs – nei velnio nebijo Kp. Beipiga gyventi su tokiu drąsiù vyru Rdm. Jis drąsiõs širdies KII74. Atgaivinsiu drąsius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdumblinti — išdum̃blinti 1. tr. ištepti dumblu: Kas jus tep išdumblino? Lp. | refl.: Kur išsidum̃blinai, taryt nė dumblo nėra Dkš. Visas išsidum̃blinęs – kap paršas Gs. 2. tr. ištrempti, išmindžioti: Nerišk karves an dobilų, išdum̃blins Blnk. 3. tr. Grk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luokas — 1 luõkas sm. (2) 1. Vdš įtaisas šviesti naktį žuvis gaudant; plg. 3 lopė 2: Paežerėj ažsidegėm luõką Rš. An ežero daug luõkų, taryt ežeras dega nuo ugnių Rš. 2. DŽ, Tvr kūjis žuvims pritrenkti, daužiant į ledą. 3. Plš samtis žuvims po ledu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukyti — DŽ1; Ser 1. iter. patraukti 3: Ji skalbinius palengva per vandenį patrauko NdŽ. Patraukyk duoną pečiumi, – jau apkepė, geriau keps J. Duona pabūva [krosnyje] pusantros valandos, tai ją, ve, reikia patraukyt PnmŽ. ║ Suspito šaukti bendrininkai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūtaryti — ×paū̃taryti Švnč, paūtãryti Kkl, Bgs 1. intr. LzŽ, Pls, Btrm, Dv, Ker pakalbėti: Būtum gi nuvažiavę, būtum paū̃tariję Rod. Paū̃tarijom apie savo pažįstamus Švnč. | refl. Ml, Nmč, Mrp: Nėr su kuoj jau ir pasiū̃taryt LzŽ. Tai i pasiū̃tarijom,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”